فهرست بستن

اقدامات شرکت عمران جهت اخذ وام 500 میلیارد تومانی سال 1400، در مراحل نهایی قرار دارد و در همین خصوص امروز یک‌شنبه نشستی با حضور دکتر پیرفرشی عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مهندسین مشاور نافع امین در محل این شرکت مشاور برگزار شد و در خصوص پیگیری اقدامات سرمایه‌گذاری، پیگیری اقدامات اخذ وام جدید و جمع‌بندی گزارشات، بحث و بررسی شد.