فهرست بستن

اخبار کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

نيکبخت: شرکت‌هاي کانون مشاوران در بررسي کمي و کيفي طرح‌هاي پتروشيمي مي‌توانند نقش بسزايي داشته باشند

07 آگوست 2023

مهندس نيکبخت، رييس کل امور بررسي و برآورد طرح‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران بر نقش شرکت‌هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي  در بررسي…

ادامه مطلب

نشريه تاریخ انتشار : 1399/04/14 ماهنامه خبري ” اخبارکانون” ويژه گزارش برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون منتشر شد.

15 جولای 2020

در اين شماره گزارش مشروح رييس شوراي عالي با عناوين فرعي اقدامات کانون در راستاي تشکيل مجمع عمومي ، تشريح اقدامات شوراي عالي و کارگروه…

ادامه مطلب