فهرست بستن

شرکت مهندسین مشاور نافع امین با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت انجام خدمات بازاریابی ،تفاهمنامه همکاری امضاء نمود.

شرکت مهندسین مشاور نافع امین ،عضو “کانون مشاوران اعتباری وسرمایه گذاری بانکی” وبعنوان    کارگزاررسمی “صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک”ازمدیران محترم صنایع کوچک(بالیست بیمه کمتر از ۵۰نفر)،جهت استفاده از تسهیلات بانکی تخصیص یافته برای صنایع کوچک ونیزصدور ضمانتنامه های بانکی وپیمانکاری ازطرف صندوق مذکور دعوت به عمل می آورد.کارفرمایان محترم می توانندجهت کسب اطلاعات دقیقتر، دریکی از ساعات اداری بامتصدیان مربوطه در این شرکت تماس حاصل فرمایندتا درصورت واجد شرائط بودن مشتری،نسبت به تکمیل پرونده وثبت آن درسامانه صندوق مبادرت‌گردد..موجب امتنان است.

تلفن تماس:۰۲۱۸۸۳۰۷۴۱۲

باتشکر فراوان-قدمیاری

مدارک درخواستی برای اخذ تسهیلات از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

1-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره وسهامداران 10 درصد و بالاتر

2-تصویر مدرک تحصیلی و مستندات سوابق کاری مدیر عامل و رئیس هیت مدیره

3-تصویر سند دفترچه قرارداد یا اجاره نامه محل فعالیت و دفتر مرکزی

4-تصویر مجوزهای فعالیت، سایر مجوزها

5-تصویر اساسنامه شرکت / اشخاص حقوقی، روزنامه رسمی، تغییرات

6-تصویر پیش فاکتور ماشین  آلات، مواد اولیه

7-گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت یا اظهار نامه مالیاتی در سه سال اخیر(اولویت با صورتهای مالی حسابرسی شده می باشد ودر صورت عدم وجود هردو مورد تراز آزمایشی چهار ستونی از سیستم حسابداری ارائه شود)

8-استعلام وضعیت تعهدات بانکی، ضمانت نامه های  بانکی، چکهای برگشتی شرکت، اعضای هیئت مدیره وسهامداران بالای ده درصد (استعلام بانک مرکزی برای چکهای برگشتی ووضعیت تسهیلات بانکی اخذ شود)

9-نمونه ای از مستندات فروش داخلی وبین المللی

10-آخرین لیست بیمه

11-مبلغ تسهیلات

12-نوع تسهیلات ( سرمایه در گردش- ثابت)