فهرست بستن

بررسي‌ها نشان مي‌دهد شرکت‌ها دانش‌بنيان با افزايش رشد اقتصادي از مسير ايجاد بهره‌وري، مي‌توانند به جدا شدن اقتصاد ايران از وابستگي به نفت کمک کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ وضعيت اقتصادي ايران در دهه ۹۰ روند خوبي را پشت سر نگذاشت. در اين دهه وابستگي به نفت همچنان بزرگترين نقطه ضعف اقتصاد ما بود که با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش درآمدهاي نفتي بيش از پيش خود را نشان داد.
طي اين سال‌ها هشدارهاي زيادي براي جدا شدن از نفت و توجه به صادرات غيرنفتي داده شد، اما دولت‌هاي مختلف توفيق چنداني در اين زمينه نداشتند. حالا با آغاز قرن جديد به نظر مي‌رسد وضعيت صادرات غيرنفتي کم‌کم در حال احياي خود است.
بر اساس اعلام گمرک، در سال ۱۴۰۰ مجموع تجارت خارجي ايران با ۳۸ درصد افزايش به ارزش ۱۰۱.۶ ميليارد دلار رسيد. در اين بين صادرات ما به ارزش ۴۸.۶ ميليارد دلار رسيده ودر مجموع صادرات غير نفتي ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزايش داشته است.