فهرست بستن

صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در برنامه «صف اول»/۲

?اگر اصلاح یارانه‌ها زودتر اجرایی می‌شد بهتر بود.

?باتوجه به جنگ اوکراین قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرد و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور ما بیشتر هم شد.

?بنابراین اگر امسال ارز ۴۲۰۰ ادامه پیدا می‌کرد هدر رفت منابع ارزی بیشتر می‌شد.

?ما ارز را ارزان به واردکننده می‌دادیم اما در بسیاری از موارد واردکننده و توزیع کننده از رانت استفاده می‌کردند و مردم کمتر انتفاع می‌بردند

?با اصلاح یارانه‌ها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت.