فهرست بستن

تبريز – ايرنا – رئيس کل بانک مرکزي گفت: موضوع تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به اصلاح قيمتي صورت گرفته در کشور، مورد توجه ويژه سيستم بانکي است.
به گزارش شامگاه پنجشنبه روابط عمومي اتاق بازرگاني تبريز، علي صالح آبادي در جلسه‌ فوق العاده‌ شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان شرقي اظهار داشت:تعهدات بانکي از جمله ال سي داخلي نيز از ديگر موضوعاتي است که در مورد آن به بانک‌ها تاکيد کرده‌ايم.
وي افزود: تسهيل فرآيند تامين مالي زنجيره تامين نيز موضوعي است که در کنار ديگر حمايت‌ها اعم از تسهيلات و ضمانت به دنبال اجرايي کردن آنها هستيم، هر چند بانک‌ها نيز با مشکل روبه‌رو هستند و مطالباتي از دولت دارند که يا بايد در قالب پول، يا اوراق، يا سهام و يا اموال به بانک‌ها پرداخت شود.

وي اعلام کرد: در جلسه آخر شوراي هماهنگي سران قوا ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراق براي بانک کشاورزي اختصاص داده شد تا منابع لازم براي افزايش سرمايه در گردش اين حوزه را تامين کند و اين موضوع در بخش‌هاي ديگر نيز اولويتي جدي است