فهرست بستن

تعداد و ترکیب تیم همکاران شرکت :

این شرکت دارای حدود 70 نفر کارشناس و کارمند از مقطع دیپلم الی دکترا در رشته های مختلف تحصیلی با میانگین سابقه کار حدود 15 سال بشرح زیر می باشد :

دکترا

0

فوق لیسانس

0

لیسانس

0

سایر

0

جمع کل

0