فهرست بستن

تاریخ انتشار : 1402/02/10

به اطلاع اعضاي محترم کانون مشاوران مي رساند تفاهم نامه في مابين بانک کشاورزي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به منظور هم‌افزايي در ارايه خدمات دوسويه به امضا رسيد.

به اطلاع اعضاي محترم کانون مشاوران مي رساند تفاهم نامه في مابين بانک کشاورزي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به منظور هم‌افزايي در ارايه خدمات دوسويه به امضا فرشيد فرخ نژاد مديرعامل بانک کشاورزي و عبدالاحد فرج زاده رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري به امضا رسيد.

از محورهاي اصلي اين تفاهم نامه مي توان به همکاري کانون با بانک جهت ارائه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در تهيه طرح‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، افزايش بهره‌وري در حوزه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي، صنعت و ساير زير بخش‌ها و بهره‌گيري از توان و دانش فني شرکت‌هاي مشاور معتبر داراي رتبه از کانون در چارچوب بندهاي تفاهم‌نامه با هدف تقويت همکاري‌ها، توزيع عادلانه کار و ارتقاء سطح دانش مشاوران در جهت تهيه گزارش‌هاي امکان‌سنجي طرح‌هاي مطلوب و مورد قبول بانک و همکاري آموزشي فيمابين جهت ارتقا سطح دانش فني و همچنين تبادل تجربيات و نقطه نظرات براي طرح‌هاي کشاورزي و صنايع تبديلي کشاورزي و ساير بخش‌هاي اقتصادي اشاره کرد.