فهرست بستن

فهرست گزارشات نظارتی و امکانسنجی انجام شده در حوزه آب و فاضلاب

رديف عنوان پروژه محل اجرای پروژه بانک عامل
1 احداث واحد تصفیه خانه آب شرب مهاباد در قالب قرارداد BOT شرکت مهندسی طرح و توسعه اسپوتا مهاباد رفاه کارگران
2 ارزیابی احداث استخر ذخیره آب – آقای ایوب امیری هرمزگان پست بانک
3 احداث استخر ذخیره آب شیرین- کشت و صنعت آب شیرین قم قم کشاورزی
4 احداث استخر ذخیره آب – آقای بلوچ قرائی خراسان رضوی پست بانک
5 ارزیابی احداث استخر ذخیره آب و انتقال آب برای آبیاری مزارع- آقای درویش هوشمند و شرکا شیراز پست بانک
6 احداث استخر ذخیره آب و انتقال آب برای آبیاری مزارع- آقای علی ناجی کرمان پست بانک
7 خرید و نصب دستگاه آب شیرین کن و باغداری پسته- آقای عباس ذوالفقاری کرمان پست بانک
8 احداث استخر و ذخیره آب و انتقال آب برای آبیاری مزارع – آقای عباس صمیمی میمندی فارس پست بانک
9 احداث استخر و ذخیره آب و انتقال آب برای آبیاری مزارع – آقای مراد ویس کرمی لرستان پست بانک
10 احداث استخر و ذخیره آب و انتقال آب برای آبیاری مزارع – خانم افسانه اسماعیلی فارس پست بانک
11 خرید و نصب آب شیرین کن باغداری پسته – آقای علی ناجی یزد کشاورزی
12 خرید و نصب آب شیرین کن باغداری پسته – آقای علی ذوالفقاری یزد کشاورزی
13 انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به دشت های ورامین، پاکدشت و شهر ری تهران انصار
14 احداث واحد تصفیه خانه فاضلاب شهر گلبهار در قالب BOT – شرکت پالایش محیط گلبهار خراسان رضوی رفاه
15 آبیاری قطره ای باغ پسته-آقای سعید یوسف زاده قم کشاورزی
16 انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات-آقای ایمان بهره مند دنا پست بانک
17 بسته بندی آب معدنی-آقایان هادی و حمید اجتهادی خراسان رضوی پست بانک
18 آنتقال آب- آقای ابراهیم زاده لرستان پست بانک
19 انتقال آب- باباعلی لرستان پست بانک
20 انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات - آقای شیر محمد صادقی مهر لرستان پست بانک
21 انتقال آب- آقای امیرعلی رحمتی لرستان پست بانک
22 انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات-محمد رضا امیری لرستان پست بانک
23 انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات-پنجه شاهی لرستان پست بانک
24 طرح انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات- مرادی لرستان پست بانک
25 انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات-طولابی لرستان پست بانک
26 انتقال آب از رودخانه به مزارع و باغات- حمیدرضا بهمنش لرستان پست بانک
27 احداث واحد تولید یخ خوراکی قالبی- حسن یوسفی هرمزگان سینا
28 تولید یخ خوراکی قالبی-زارعی هرمزگان سینا
29 احداث واحد تولید یخ خوراکی قالبی – شکراله رستمی مال خلیفه چهارمحالو بختیاری سینا
30 احداث واحد بسته بندی آب معدنی - آقای حشمت اله هلیلی فریدونشهر پست بانک
31 تأمین آب و احداث باغ-آقای مهدی جهانشاهی کهگیلویه و بویر احمد پست بانک
32 جلوگیری از خسارت تگرگ – علی سعیدی کرمان کشاورزی
33 آبیاری زیر سقف – شرکت آستان قدس سرخس خراسان کشاورزی
34 آبیاری مزارع و باغ ها –  موسسه علامه مخبر دزفولی خوزستان سینا
35 کارخانه یخ – امیر حسن بیگی ایلام کشاورزی
36 آبیاری تحت فشار بارانی – سید محمد ادریس پور خوزستان سینا