فهرست بستن

-فهرست گزارشات نظارتی و امکانسنجی انجام شده در حوزه سلامت

رديف عنوان و مجری پروژه محل اجراي پروژه بانک عامل
1 نمونه سازی سیستم فشانه پلاسمائی برای برش در عملهای جراحی شرکت پلاسما فناوران پیشرو کرمان-صندوق نوآوری و شکوفائی
2 تولید انواع زخمبند نانو کامپوزیت هوشمند حساس به عفونت دکتر محمد مجملی رنانی جذب سرمایه گذار
3 توسعه توليد انواع علف هرزكش (سموم گياهي)-شرکت سمیران تهران بانک ملت
4 توسعه کارخانه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی-شرکت پرشین ایتال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بانک تجارت
5 توسعه خدمات آزمايشگاهی دامپزشکی- آقای دکتر بیژن امیدی(آسا) تهران بانک ملت
6 احداث مطب دندانپزشكی-خانم دكتر رامندی تهران بانک توسعه تعاون
7 احداث مطب دندانپزشكی-خانم دكتر محمدی جوادی تهران بانک توسعه تعاون
8 احداث مطب دندانپزشكی-آقای دكتر شالچی زاده تهران بانک توسعه تعاون
9 احداث مطب دندانپزشكی-خانم دكتر بهروز تهران بانک توسعه تعاون
10 تجهيز مطب دندانپزشكی-آقای دكتر آزاد تهران بانک توسعه تعاون
11 احداث مركز تخصصی راديولوژی فک و صورت-آقای دكتر پورصفر تهران بانک توسعه تعاون
12 احداث مطب پوست و مامائی-خانم دكتر ارجانی تهران بانک توسعه تعاون
13 احداث مطب دندانپزشكی-آقای دكتر شمشير تهران بانک توسعه تعاون
14 توسعه تجهيزات مطب- درمانگاه ايران تهران بانک ملت
15 مطالعات بازار يونيت دندانسازی -شركت تعاونی پزشكان طبی كاران ايرانیان تهران بانک توسعه تعاون
16 تجهیز مطب دندانپزشکی-آقای دکتر سماواتی تهران بانک توسعه تعاون
17 توسعه و تجهیز شرکت داروئی- پارس دارو تهران بانک توسعه تعاون
18 توسعه شرکت دارو سازی خوارزمی تهران بانک دی
19 احداث بیمارستان و پارک سلامت – شرکت گچ تهران تهران پیش طرح
20 تولید پوشاک بیمارستانی- شرکت تجهیزپوشان ماد کرمانشاه سینا
21 احداث مطب دندانپزشكی-خانم دكتر رامندی تهران توسعه تعاون
22 احداث مطب دندانپزشكی-خانم دكتر محمدی جوادی تهران توسعه تعاون
23 احداث مطب دندانپزشكی-آقای دكتر شالچی زاده تهران توسعه تعاون
24 احداث مطب دندانپزشكی-خانم دكتر بهروز تهران توسعه تعاون
25 تجهيز مطب دندانپزشكی-آقای دكتر آزاد تهران توسعه تعاون
26 احداث مركز تخصصی راديولوژی فک و صورت-آقای دكتر پورصفر تهران توسعه تعاون
رديف عنوان و مجری پروژه محل اجراي پروژه بانک عامل
27 احداث مطب پوست و مامائی-خانم دكتر ارجانی تهران توسعه تعاون
28 احداث مطب دندانپزشكی-آقای دكتر شمشير تهران توسعه تعاون
30 مطالعات بازار يونيت دندانسازی –شركت تعاونی پزشكان طبی كاران ايرانیان تهران توسعه تعاون
31 تجهیز مطب دندانپزشکی-آقای دکتر سماواتی تهران توسعه تعاون
32 احداث کارخانه تولید کف پوش بیمارستانی و ستون سقفی اتاق عمل و تابلو ایزوله – سید عباس غلام زاده تهران پست بانک
33 تکمیل و تجهیز واحد تولید لوازم آرایشی و بهداشتی – امیر هادی کامکار آملی البرز آینده