فهرست بستن

رسالت شرکت مهندسین مشاور نافع امین

در شرکت مهندسین مشاور نافع امین فقط یک اصل وجود دارد و آنهم «مقدم دانستن منافع کارفرما بر منافع شرکت » است.

این شرکت همواره می کوشد ضمن رعایت کیفیت و دقت در اجرای پروژه های خود ، سرعت و صرفه جویی در هزینه ها را نیز جهت ارائه خدمات مطلوب خویش در اولویت قرار دهد .

مشاورۀ مالی، اعتبار سنجی، امکانسنجی و بررسی طرح ها و نظارت بر مصرف تسهیلات در بخش های صنعت و معدن ، خدمات، بازرگانی ، کشاورزی و صنایع تبدیلی از فعالیتهای اصلی این شرکت می باشد.

توجه به اخبار و اطلاعات جدید و تکنولوژی های مدرن در حیطه فعالیت شرکت مانند استفاده از نرم افزارها و سیستم های اتوماسیون نوین همواره مورد نظر مدیریت شرکت قرار داشته است.

همچنین گسترش حیطه فعالیت در سطح جهانی و داخلی جزء چشم اندازها و فعالیتهای آتی شرکت می باشد.

مطابق فلسفه اعتقادی شرکت ، وفای به عهد و پیمان در سایه امانت داری ، صداقت در گفتار و کردار و مسئولیت پذیری پشتوانه محکم اعتماد کارفرمایان به شرکت است.

آنچه خدمات این مجموعه را متمایز می نماید رعایت اصل مشاوره قبل از اجرا و پاسخگویی و ارائه گزارشات « پیشرفت مرحله ای » جهت اطلاع کارفرمایان از نحوه عملکرد و چگونگی اجرای پروژه می باشد که بدون هیچگونه هزینه اضافی صورت می پذیرد. لازم به ذکر است رعایت ادب و احترام و کسب رضایت کارفرما و برآورده ساختن خواسته های بحق وی سرلوحه کار شرکت و مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد.

از آنجایی که کارکنان خود بزرگترین سرمایه های شرکت می باشند لذا در کلیه امور ، ایمنی و رعایت اصول حفاظت فردی ، بر انجام کار مقدم بوده و پرسنل همانگونه که مسئول حفظ سرمایه های شرکت می باشند مسئول حفظ سلامت خود نیز هستند و همواره وجود روحیه صمیمیت و احترام متقابل بعلاوه روحیه انتقاد پذیری در روابط مدیران و کارکنان حاکم خواهد بود.

در پایان آنچه که باید در قلب و روح تک تک افراد شرکت وجود داشته باشد این است که :

« هر روز ، هرکس ، در هرجایی که هست ، یک گام به جلو »