فهرست بستن

مراسم تقدیر از مدیرعامل سابق صندوق کارآفرینی امید؛مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور: با حضور دکتر رضایی در مدیریت این صندوق و همکاری ایشان اتفاقات بسیار خوب و بی سابقه ای در زمینه احیای واحدهای اقتصادی، اشتغالزایی برای روستاها، تقویت گروههای جهادی صورت گرفت.

ضایی:در این دو سال مانده تسهیلات از 3500 میلیارد تومان به 12800 میلیارد تومان رسید و 80 هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به میزان 12 هزار میلیارد تومان برای 220 هزار فرصت شغلی پرداخت شد.

میزان تفاهمنامه ها حدود ۲۵ هزار میلیاردتومان رشد داشت و هم اکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ظرفیت تسهیلات برای احیای واحدهای اقتصادی در صندوق امید موجود است