فهرست بستن

اولین اوراق مرابحه ارزی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی در مرکز مبادله ایران رونمایی شد.

دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ملت در انتشار اوراق مرابحه ارزی گفت: بانک ملت همواره در نظام بانکی پیشرو بوده است و امیدواریم با استفاده از ابزار اوراق مرابحه ارزی برای تامین مالی، به سیاست‌های تثبیت بازار و اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کنیم.

رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک ملت نیز در مراسم رونمایی از این اوراق اظهار داشت: بانک‌ها با توجه به سیاست کنترل نقدینگی، به دنبال روش‌های جدید تامین مالی پروژه‌های اقتصادی هستند و نمونه آن اولین اوراق مرابحه ارزی است که در بخش اول ۱۰۰ میلیون یورو منتشر شده است.

به گفته دولت‌آبادی، با بهره‌برداری از پروژه و افزایش صادرات، سالانه ۱۰۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی نصیب پالایشگاه و اقتصاد کشور خواهد شد.