فهرست بستن

شرح خدمات شرکت مهندسین مشاور نافع امین

1- امکانسنجی شامل:

خدمات امکانسنجی جهت  تهیه طرح های توجیهی در تمامی بخش های اقتصادی، منجمله بخش خدمات، کشاورزی (دامداری، آبزیان، طیور، صنایع تبدیلی و ... )، سـاختمان، مسـکن، و شهر سازی ( کلیه پروژه های عمـرانی )، صنعت ( نفت، انرژی، گاز، معادن، فلزات و سایر مصنوعات )، بازرگانی ( داخلی و خارجی ) شامل : تهیه پیش طرح (PFS) و طرح های توجیهی اقتصادی، فنی و مالی (FS)، طرح های کسب و کار (BP)، مدل های مالی (BOT  و .... ) و بسته های سرمایه گذاری مورد نیاز مشتریان شبکه بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها، ستاد ها و مراکز سرمایه گذاری استانداری ها، شرکت های   آب منطقه ای، آبفا، شرکت های برق منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی،  سازمان صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه های آنها،سازمان گردشگری، صندوق های ضمانت، شـرکت های سرمایه گذاری، شهرداری ها، بیـمه وسایر مؤسسـات مالی و سـازمان های اقتصـادی کشـور و همچنین صنایع نوین و طرح های دانش بنیان.

2- کنترل پروژه شامل:

تهیه گزارشات نظارتی پروژه های اشخاص جهت ارائه به بانکها و کنترل پروژه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

3- مشاوره:

مشاوره در خصوص نحوه تأمین مالی پروژه های اقتصادی از طریق شبکه بانکی، بانک های عامل صندوق توسعه ملی، صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت، فاینانس

خدمات قابل ارائه شرکت مهندسین مشاور نافع امین در حال حاضر

 1. تـهیه پیش طرح و طرحـهای توجیهی اقتصـادی، فنـی و مالـی جهت ارائه به بانکها، سازمانها، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره.
 2. اعتبارسنجی، ارزیابی و بررسی اعتبار پرونده های تسهیلاتی بانکها.
 3. مطالعات بازار و تهیه بسته های سرمایه گذاری برای کلیه سازمانها و مراکز اقتصادی کشور.
 4. تهیه طرحهای زیست محیطی و گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکتها.
 5. تهیه طرحهای امکانسنجی اضافه طبقات، تغییر کاربری جهت ارائه به کمیسیون ماده 5 شهرداری.
 6. نظارت بر اجرای مصوبات بانکی و کنترل پروژه.
 7. ارزیابی وثائق ملکی، کارخانجات، ماشین آلات، تأسیسات، زمین های کشاورزی و دارائی های نامشهود و غیره.
 8. مشاوره در زمینه خدمات مدیریت مالی، مالیاتی، ارزش افزوده، بیمه، حسابداری و حسابرسی.
 9. مشاوره جهت اخذ مجوز ورود سرمایه خارجی.
 10. مشاوره جهت حل و فصل دیون معوقه اشخاص نزد سیستم بانکی کشور و دوایر اجرای ثبت.
 11. اخذ جواز تأسیس، موافقت اصولی، پروانه بهره برداری و طراحی خطوط تولید.
 12. ارائه خدمات فنی- مهندسی، اجرا و پیمانکاری، پیمان مدیریت، طراحی و مشاوره صنعتی.
 13. طراحی، تولید و توزیع انواع نرم افزارها و سخت افزارهای مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
 14. برگزاری همایشهای علمی، تخصصی و مالی در داخل و خارج از کشور.
 15. طراحی و پیاده سازی مدل کسب و کار راهبردی و ارائه مدل های بهره وری.
 16. کنترل و نظارت پایش استراتژیک و مدیریت ریسک.
 17. عارضه یابی فعالیت ها و طراحی وضع مطلوب.
 18. وصول مطالبات بانکها و حل و فصل دیون معوقه اشخاص نزد شبکه بانکی کشور.
 19. خدمات بازرگانی و بازاریابی.