فهرست بستن

علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی:

از امروز صادرکنندگانی که به روسیه صادرات انجام می‌دهند و روبل در اختیار دارند، می‌توانند به شکل توافقی ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند و افراد در بخش‌های خدماتی و غیربازرگانی از این ارز استفاده کنند.

این کار ظرفیت صادراتی کشور ما به روسیه را تقویت می‌کند و واردکنندگان نیز از مواهب آن بهره‌مند خواهند شد.

با توجه به شرایط دنیا که ارزهایی مثل دلار یک ابزار سیاسی شده است، با استفاده از ارزهای ملی کشورها در تعاملات دوجانبه و چندجانبه می‌توانیم با دلار به عنوان ابزار سلطه و تهدید توسط قدرت‌های جهانی مقابله کنیم.