فهرست بستن

معاون امور بانکي وزير اقتصاد گفت: در چند ماه گذشته ۱۰۴ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در شبکه بانکي زيرمجموعه وزارت اقتصاد اتفاق افتاده است.
به گزارش ايسنا، عباس حسيني در نخستين همايش ملي قرض الحسنه اظهار کرد: در راستاي سياست اصلاح ساختار مالي بانک‌ها بيش از ۱۰۴ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در شبکه بانکي زيرمجموعه وزارت اقتصاد اتفاق افتاده است و تا پايان سال ادامه پيدا خواهد کرد.
وي افزود: دو بانک ديگر نيز اگر تا پايان امسال مجامع خود را برگزار کنند، افزايش سرمايه پيدا خواهند کرد و به يک عدد رويايي در اين حوزه مي‌رسيد.
حسيني ادامه داد: در زمينه اصلاح ساختار مالي بانک‌ها شوراي پول و اعتبار اين امکان را فراهم کرد که بتوانيم از محل فروش دارايي‌هايمان افزايش سرمايه بانک‌ها را داشته باشيم.