فهرست بستن

تاریخ انتشار : 1402/11/11

بانک مرکزي با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرح‌هاي اقتصادي با بازدهي مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سهميه به کليه بانک‌هاي کشور جهت انتشار گواهي سپرده خاص صادر نمود. همچنين در راستاي تامين مالي پروژه‌هاي پيشران و مولد با بازدهي بالا نيز مبلغ ۸۰ هزار ميليارد تومان مجوز صدور اين گواهي به بانک‌هاي منتخب داده شد.به گزارش ايلنا، بانک مرکزي ديشب دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي الحساب بانکي ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليد به شبکه بانکي ابلاغ کرد.براساس دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص که به شبکه بانکي ابلاغ شده است بانک‌ها مي توانند براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق نموده و در پايان دوره مشارکت، سود قطعي نيز علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت مي‌شود.ويژگي بارز اين گواهي سپرده آن است که امکان بازخريد قبل از سررسيد در شعب بانک‌ها امکان‌پذير است .با اجراي اين طرح، مشارکت مردمي در تامين مالي طرح‌هاي توليدي کشور فراهم مي‌شود.>