فهرست بستن
نافع امین

مشخصات ثبتی

شرکت مهندسین مشاور نافع امین

نام قبلی شرکت: شرکت مشاوران تسهیلات مالی و سرمایه گذاری نافع امین
نوع شرکت : سهامی خاص
شماره ثبت: 347320
شماره شناسه ملی : 10103910209
کد اقتصادي TIN به شماره: 411374645174
تاریخ ثبت : 1387/12/17
محل شرکت : تـــهران، خیابان کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به خیابان مطهری، خیابان هفدهم، پلاک 12، طبقه دوم .
کد پستی: 1586644315
تلفن: 88541910-88542898-88543537-86070819-86070827-88307412-88306864 (021)
فکس: 88306939 (021)
همراه : 09336002360
تلگرام: 09194077300
پایگاه اینترنتی: www.Nafeamin.com و www.nafeamin.ir
پست الکترونیک:info@nafeamin.com و moshavaeran.nafeamin@yahoo.com