فهرست بستن

منشور اخلاقی شرکت مهندسین مشاور نافع امین

كاركنان شرکت مهندسین مشاور نافع امین با ايمان به اراده خالق هستي و درراستای ارتقاء منافع ملي، در زمینه ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری به مشتريان ، سیستم بانکی و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی فعالیت نموده و جلب رضايت آنان را سرلوحه خود قرار می دهند .

كاركنان این شرکت همواره بر اين باورند؛ مشتريان سرمايه هاي واقعي شرکت هستند .

كاركنان این شرکت اعتقاد دارند عزت ، احترام و تكريم مشتریان ، از مهمترين مسئوليتهاي آنان است و سعي خواهند نمود تا شخصيت و جايگاه مشتريان در فرآيند ارتباطات و تعاملات متقابل محفوظ باشد.

كاركنان شرکت؛ انجام امور محوله را در كوتاه ترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهند نمود از اتلاف وقت جلوگيري نمايند .

كاركنان شرکت مصمم هستند خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه‏اي مناسب و نوين دراختيار مشتريان و بانكها قرار دهند

كاركنان شرکت وظيفه دارند تا در حوزه كاري خود هرگونه اطلاعات مورد نياز مشتريان و بانکها را به دقت و با توجه به مقررات براي آنان فراهم آورند.

كاركنان شرکت بر اين باورند مبناي ارزيابي فعاليت هاي آنان نظرات و ميزان رضايت مشتريان و بانکها است.

كاركنان شرکت دريافت هرگونه انتقاد؛ نظر يا پيشنهاد از سوي مشتريان و بانکها را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء شرکت استقبال مي كنند.