فهرست بستن

با انتشار گواهي سپرده خاص بخش فراواني از اعتبار و سرمايه‌هاي بي هدف و سرگردان به سمت واحد‌هاي توليدي و اقتصادي هدايت خواهد شد.ولي اله منصوري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا ضمن مثبت ارزيابي کردن سياست بانک مرکزي مبني بر انتشار سپرده گواهي خاص از سوي بانک مرکزي اظهار داشت: بانک مرکزي چندي پيش با ابلاغ و اجراي دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي الحساب بانکي ۳۰ درصد سالانه توسط شبکه بانکي، گام بزرگي در راستاي تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليد برداشته که مطمئنا در صورت اجراي دقيق اين طرح، مي‌توان به تاثيرات مثبت آن بسيار اميدوار بود. وي پرداخت سود قطعي علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران گواهي سپرده در پايان دوره مشارکت را يکي از مهمترين مزاياي آن خواند و گفت: با توجه به سرمايه‌هاي راکد و بي هدف مردم که هر لحظه ممکن است با فضاسازي دلالان به بازار‌هاي غير رسمي طلا و سکه و ارز سرازير شود، اجراي چنين طرح‌هايي با هدف جلب سرمايه گذاري و کاهش التهاب بازار از سوي بانک مرکزي بسيار تاثيرگذار خواهد بود.